พรรครวมแผ่นดิน Thailand Together Party (TTP) - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พรรครวมแผ่นดิน Thailand Together Party (TTP)


 นโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญ

1.พรรคจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการเพิ่มกำลังการ

บริโภคของประชาชน และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อที่ทวีความรุนแรงอยู่ใน ตัวยการเพิ่มเงินในมือของประชาชนในพื้นที่ที่ยังต้องมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอยู่มาก ผ่านระบสวัสติการอุดหนุนค่ครองชีพในพื้นที่ดังกล่าว ในรูปแบบของคูปองในสองปีแรกของการเป็นรัฐบาล

เพื่อสนับสนุนตลาดท้องถิ่น ตลาดพื้นบ้าน หรือตลาดการเกษตรชุมชน ร่วมกับการอบรมอาชีพเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน e-commerce เพื่อต่อยอดนำผลผลิตชุมซนเข้าสู่การซื้อขายออนไลน์ได้ในอนาคต ในขณะเดียวกันจะส่งเสริมต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรชาญฉลาด (Smart Farmer) และวิศวกรรมอุตสาหกรรมอย่างง่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่จำเป็นออกไปอย่างเป็นรูปธรรม


2. พรรคจะสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตัลให้เกิดขึ้นได้จริง อย่างเป็นสัดส่วนที่สูงทัดเทียมอารยประเทศ เพื่อลด

ค่าใช้จ่ายในการทำตลาดของประชาชน และอุตสาหกรรมครัวเรือนในประเทศ โดยสนับสนุนให้เกิดกระดานการซื้อ ขายสินค้าออนไลน์ ของคนไทย ที่มีสักยภาพ และได้รับความนิยมสูง ผ่านความร่วมมือกับ กสทช. และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสาร และส่งเสริมการผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิตัล ให้เพียงพอ ผ่านการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม

                                                                            


3. พรรคจะส่งเสริมในการเพิ่มรายได้ ให้กับประเทศ ด้วยการเน้นและผลักดันการส่งออกของประเทศ ให้มี

การเดิบโตอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม S-curve และอุตสาหกรรมล้ำยุคไปในตัว ด้วยมาตรการยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่สามารถริเริ่มมูลค่าการส่งออกได้ในสามปีแรก  ไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรมที่สามารถเพิ่มจำนวนการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ ที่มีอัตราสูงในสามปีแรกเช่นกัน นอกจากนั้นจะส่งเสริมการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมดิจิตัล เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงต่าง! ศึกษาเพื่อผลักดันการเปิดเสรีบ่อนการพนันถูกกฎหมาย ฟื้นฟูธุรกิจสถานบันเทิง ส่งเสริมการท่องเที่ยว

                                                                             


4. พัฒนาการศึกษาและแรงงาน พรรคจะเน้นการผลิตบุคลากรที่เป็นที่ต้องการในระบบเศรษฐกิจ และ

ขาดแคลนสูง เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีอนาคต ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งออกบุคลากรเหล่านี้ เพื่อนำเข้าเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ บุคลากรสายอาชีวะ บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัณฑณศิลป์ ศิลปิน และบุคลากรด้านศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากรด้านสาธารณสุขและการแพทย์ และจะพัฒนาตลาดแรงงนให้เข้าสู่กลุ่มสาขาอาชีพที่มีความต้องการเหล่านี้ เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรี


5. พรรคจะไม่เพิ่มหนี้สาธารณะที่ไม่จำเป็น แต่จะพยายามนำระบบโครงสร้างการขนส่งและคมนาคมขั้น

พื้นฐาน การขนส่ง และชั้นพัฒนาใหม่ของประเทศ ให้เกิดการเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันของเศรษฐกิจให้มากที่สุดนอกจากนั้นแล้วจะส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างโหมดการเดินทาง และโครงสร้างการขนส่งเหล่านั้น เพื่อเป็นการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here