ประเทศไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 65 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

ประเทศไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 65

 ประเทศไทย ในฐานะสมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อมด้วย 173 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) สมัยที่ 65 (The 65th IAEA General Conference: GC65) ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2564 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ย้ำเจตนารมณ์และความพร้อมของประเทศไทย ในการส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ
และพร้อมประสานความร่วมมือกับ
IAEA และประเทศสมาชิก เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การประชุมในครั้งนี้มี นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย จากกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านสื่อออนไลน์


โดยนางสาวมรกต ได้กล่าวถ้อยแถลงซึ่งมีสาระสำคัญว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญและสนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และข้อตกลงเกี่ยวข้องของ IAEA พร้อมกันนี้ ในฐานะประธานของกรอบความตกลงความร่วมมือระดับภูมิภาค (Regional Cooperative Agreement: RCA) ในปีนี้ ประเทศไทยรู้สึกซาบซึ้งในการมีส่วนร่วมของ IAEA ในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคอาเซียนผ่านความร่วมมือทางวิชาการและนวัตกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ ประเทศไทยมีความเห็นว่า จากการรับรองพิธีสารอาเซียนเพื่อการเตรียมพร้อมและ
การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จะช่วยยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในระดับภูมิภาคได้อย่างดียิ่ง
ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
IAEA และอาเซียน

ประเทศไทยเน้นย้ำเจตนารมณ์ต่อสนธิสัญญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Non-Proliferation Treaty: NPT) อีกทั้งการมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Prohibition of Nuclear: TPNW) ในเดือนมกราคมปีนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการก้าวไปสู่โลกที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ เพื่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ตลอดจนการยืนยันถึงเจตนารมย์ของไทยในความพร้อมที่จะร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับ IAEA ภายใต้กรอบข้อกำหนดของ IAEA ตลอดจนกลไกระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
ซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและมีความพร้อมในการให้ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับ
IAEA และประเทศสมาชิก เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 4104 – 4106

ข่าวโดย กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1120 และ 1110

ณ วันที่ 23 กันยายน 2564

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here