วิศวะมหิดล นำทัพ 7 ทีม หุ่นยนต์ไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรี หลังคว้ารางวัล World RoboCup 2022 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิศวะมหิดล นำทัพ 7 ทีม หุ่นยนต์ไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรี หลังคว้ารางวัล World RoboCup 2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานการจัดการแข่งขัน World RoboCup 2022 และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายการจัดการทุนมนุษย์และองค์กรสัมพันธ์ และรองประธานการจัดการแข่งขัน และ ดร.นันทิดา นิลหุต รองประธานการจัดการแข่งขัน นำทัพตัวแทนนักเรียน นักศึกษาทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยที่แสดงศักยภาพและได้รับรางวัลในงานแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022, Bangkok, Thailand  เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล


รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
 ประธานจัดงาน World RoboCup 2022 และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ประเทศไทยสร้างชื่อเสียงก้าวเป็นหนึ่งในประชาคมเครือข่ายพัฒนาหุ่นยนต์นานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง และจากความสำเร็จของประเทศไทย โดยกระทรวง อว. และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัด งานแข่งขันหุ่นยนต์ใหญ่ที่สุดในโลก  World RoboCup 2022, Bangkok, Thailand เมื่อวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร นั้น ได้บรรลุเป้าหมายการจัดงาน ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน จาก 45 ประเทศทั่วโลก ในโอกาสนี้ เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพในการแข่งขันจนได้รับรางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกในครั้งนี้หลายรายการ งานครั้งนี้ยังได้ส่งเสริมผลักดันความก้าวหน้าในการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ เสริมสร้างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาการด้านหุ่นยนต์ระหว่างสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น รวมถึงหน่วยงานวิจัยต่าง  ทั่วโลก และจะเป็นฐานสำคัญในการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ และเอ.ไอ. ของแต่ละประเทศและภูมิภาคโลกอีกด้วย


ความสามารถของเยาวชนและคนไทยในเทคโนโลยีหุ่นยนต์ไม่แพ้ใครในโลก...คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำทัพนักเรียนนักศึกษาไทยที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022 เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยในการพัฒนาประเทศ ทีมไทยได้สาธิตการแสดงการทำงานของนวัตกรรมหุ่นยนต์ โดยได้รับคำแนะนำจากนายกรัฐมนตรี ให้มีการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต พัฒนาหุ่นยนต์ให้มีความสามารถที่หลากหลายภายในหุ่นยนต์ตัวเดียวกันสามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่าง รวมทั้งมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหุ่นยนต์และสามารถเข้าถึงพื้นที่อันยากลำบากซึ่งคนไม่สามารถเข้าไปได้ เช่น ในพื้นที่อันตราย แคบหรือที่สูง โดยเฉพาะหุ่นยนต์ในการกู้ภัยต่าง ๆ หรือหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทางทหาร เป็นต้น


สำหรับ 7 ทีมนักเรียนนักศึกษาหุ่นยนต์ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World RoboCup 2022 ประกอบด้วย

การแข่งขันลีค RoboCup@home ได้แก่ ทีม SeaSky จากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัล Best Performance Award

การแข่งขันลีค RoboCup Rescue Robot ได้แก่ ทีม iRAP ROBOT จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยคว้ารางวัลที่ และ ทีม BART LAB Rescue Robotics จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Best Team Description Paper

การแข่งขันระดับเยาวชน ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัยแบบผลิตรวดเร็ว ได้แก่ ทีม E-TECH All DAY จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) คว้ารางวัลที่ และ ทีม E-TECH All NIGHT จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) คว้ารางวัลที่ และ ทีม SMT robot จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ได้รับรางวัลที่ ตามลำดับ

การแข่งขันระดับเยาวชน ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย ได้แก่ ทีม TPA-TOA Witthaya จากโรงเรียนทีโอเอวิทยา เทศบาล วัดคำสายทอง ได้รับรางวัลที่ ประเภท Super Team 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad