EA ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564

EA ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG

 


บมจพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชนหรือ EA ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชนผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า เปิดเผยว่า กลุ่ม EA มุ่งดำเนินธุรกิจที่เป็น Green Product ไม่ก่อมลพิษ โดยพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ (Commercial EVทั้งรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า และเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าด้วยทคโนโลยีที่ทันสมัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดตอผูใช้ ผูถือหุน ผูวมคา และพนักงานอยางเปนธรรม

บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ โดยบริษัทพร้อมสานต่อนโยบายและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นเป้าของบริษัทที่จะร่วมผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของไทย และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม” นายอมร กล่าวทิ้งท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here