ซี.พี. เวียดนาม รับประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมจากสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ซี.พี. เวียดนาม รับประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมจากสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม

 


บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณ 2 รางวัล จากสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม (Vietnam Youth Federation) ประกอบด้วย ประกาศเกียรติคุณประเภท "ผลงานยอดเยี่ยม" ให้แก่ สหพันธ์เยาวชน ของ ซี.พี.เวียดนาม และประกาศเกียรติคุณประเภท “มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสหพันธ์ฯ ในช่วงปี 2562 – 2565” แก่ “กองทุน ซี.พี.เวียดนาม เพื่อการกุศล” (CPV’s Donation Fund) ที่ร่วมสนับสนุนสหพันธ์ฯ ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเวียดนาม โดยมี คุณเหงียน ก๊วก คาง (Mr. Nguyen Quoc Khang) ผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ ในงานประชุมสรุปผลงานครึ่งแรกแห่งวาระดำเนินการตามมติสภาแห่งชาติของสหพันธ์เยาวชนเวียดนามสำหรับวาระปี 2562-2567


“กองทุน ซี.พี.เวียดนาม เพื่อการกุศล” (CPV’s Donation Fund) และสหพันธ์เยาวชน ของ ซี.พี.เวียดนาม จัดตั้งขึ้นโดยผู้บริหารและพนักงานในบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2553 และ 2557 ตามลำดับ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมผู้บริหารและพนักงาน ซี.พี.เวียดนาม ตอบแทนคุณสังคม ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเวียดนาม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และช่วยเหลือสังคมในหลายๆ ด้าน เช่น โครงการบริจาคโลหิต โครงการหน่วยแพทย์อาสา โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม ได้แก่ คนพิการ นักเรียนมีฐานะยากจน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินกิจกรรมของ 2 องค์กรของ ซี.พี.เวียดนาม ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสหพันธ์เยาวชนแห่งชาติเวียดนาม และ ส่งเสริมให้สมาชิกฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งสององค์กร จัดตั้งขึ้นตามความมุ่งมั่นของ ซี.พี.เวียดนาม ซึ่งเป็น บริษัทเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและยึดมั่นในหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในชนบท ช่วยให้ชาวเวียดนามมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง และพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามให้เติบโตอย่างยั่งยืน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here