OKLS จัดประกวดออนไลน์ “คัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ในวันแม่แห่งชาติปี 2565” ชวนคนรักภาษาร่วมกิจกรรมฟรี! ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 83,000 บาท - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

OKLS จัดประกวดออนไลน์ “คัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ในวันแม่แห่งชาติปี 2565” ชวนคนรักภาษาร่วมกิจกรรมฟรี! ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 83,000 บาท

 


OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น จัดโครงการ “ประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น” เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565 ครั้งที่ 15 ในรูปแบบออนไลน์ ตอกย้ำการเป็นโรงเรียนสอนภาษาจี-ญี่ปุ่น ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางภาษาอย่างรอบด้าน ชวนนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมกิจกรรมประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ชิงรางวัลคอร์สเรียนภาษาออนไลน์และส่วนลด รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 83,000 บาท สมัครร่วมการประกวดฯ และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการส่งวิดีโอคัดลายมือทาง www.OKLS.net สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ - 20 กรกฎาคม 2565

 นายประทีป โลจนาทร กรรมการผู้จัดการ OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท โอ เค แอล เอส จำกัด เปิดเผยว่า โครงการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เป็นการตอกย้ำถึงปรัชญาในการดำเนินงานของ OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นที่ได้ยึดถือมาตลอดระยะ 24 ปี คือการเรียนภาษาไม่ใช่เพียงเพื่อใช้สื่อสารได้ หากแต่ยังต้องเข้าใจถึงภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเจ้าของภาษานั้น ๆ ด้วย จึงจะสามารถได้นำภาษาไปใช้ฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนของ OKLS จึงไม่ได้มุ่งเน้นแค่การสอนภาษา แต่ยังส่งเสริมการเรียนรู้อย่างรอบด้านในทุกมิติ ซึ่งการคัดลายมือตัวอักษรภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น นับเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้งานได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

 

โครงการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้สนใจภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นในทุกปี จากจุดเริ่มต้นที่จัดให้นักเรียนจากทั่วประเทศส่งแบบคัดลายมือมาก่อน จากนั้นจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ มาคัดร่วมกัน และประกาศผลทันที จนกระทั่งปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทุกโรงเรียน รวมถึง OKLS ในทุกสาขาต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงปรับรูปแบบการประกวดคัดลายมือออนไลน์ครั้งแรก และเปิดรับสมัครนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนสายสามัญทั่วประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องคัดลายมือแบบ LIVE พร้อมกันผ่านโปรแกรม Google Meet ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดมากถึง 1,254 คน

 

ในปี 2565 นี้ OKLS ได้จัดการประกวดขึ้นอีกครั้ง แต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดให้ผู้เข้าประกวดถ่ายคลิปวิดีโอในขณะกำลังคัดลายมือ และส่งคลิปวิดีโอผ่านทาง Google Drive หลังจากนั้นจึงส่งผลงานตัวจริง มาให้ทางไปรษณีย์อีกครั้ง เนื่องด้วยวิธีนี้จะทำให้ผู้เข้าประกวดสามารถจัดการเวลาในการคัดลายมือ และมีระยะเวลาส่งผลงานได้มากขึ้น ทำให้คาดว่าในปีนี้จะมีผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดมากกว่าทุกครั้ง โดยแบ่งประเภทการประกวด ดังนี้ คัดลายมือภาษาจีน แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 1. ประถมศึกษาตอนต้น 2. ประถม ศึกษาตอนปลาย 3. มัธยมศึกษาตอนต้น 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 5. บุคคลทั่วไป คัดลายมือภาษาญี่ปุ่น แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. ประถมศึกษา 2. มัธยมศึกษา 3. บุคคลทั่วไป และในแต่ละประเภทจะมีรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS ฟรี 1 คอร์ส มูลค่า 4,900 บาท จํานวน 1 รางวัล รองชนะ เลิศอันดับที่ 1 ได้รับส่วนลดค่าคอร์สเรียนออนไลน์มูลค่า 2,000 บาท 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับส่วนลดค่าคอร์สเรียนออนไลน์มูลค่า 1,000 บาท 1 รางวัล และรางวัลชมเชย ได้รับส่วนลดค่าคอร์สเรียนออนไลน์มูลค่า 500 บาท 5 รางวัล นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลทุกคนจะได้รับประกาศเกียรติบัตรอีกด้วย
 

สำหรับบทคัดลายมือในการประกวดจะมีแบบตัวอย่างการคัดและแบบฟอร์มตารางที่ผู้เข้าร่วมต้องคัดให้เหมือนตัวอย่างที่กำหนด โดยเนื้อหาของบทคัดเป็นการเปรียบเปรยความรักของแม่ เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะต้องทำเข้าใจความหมายของบทคัดและวิธีการเขียนอักษรแต่ละตัวก่อนลงมือคัด ดังนั้นนอกจากจะได้ฝึกทักษะการคัดตัวอักษรแล้ว ยังได้เรียนรู้คำศัพท์ รูปประโยคที่สละสลวย และเข้าใจความหมายของบทที่คัดอย่างลึกซึ้ง โดยจะแบ่งบทคัดตามจำนวนความสั้นยาวของอักษรที่คัด ความยากง่ายในการคัดตัวอักษร และความลึกซึ้งของความหมายในการทำความเข้าใจ ในแต่ละประเภทของการประกวด สำหรับการพิจารณาผลการประกวดจะตัดสินโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการของ OKLS โดยแบ่งเกณฑ์การพิจารณาในด้าน ความถูกต้องของตัวอักษร ลำดับการเขียน ลำดับเส้น ความสวยงาม ขนาดตัวอักษร การเว้นวรรคตอน สัดส่วนภาพรวมของผลงาน และความสะอาด กระดาษคัดลายมือไม่มีรอยดินสอหรือรอยลบ

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครร่วม โครงการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น. ทาง www.OKLS.net ตรวจสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยมีกําหนดการคัดลายมือด้วยตนเอง พร้อมส่งคลิปวิดีโอในระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2565 ไม่เกินเวลา 18.00 น. และประกาศผลรางวัลในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับได้โครงการประกวดคัดลายมือภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 
2565 ได้ที่ 
Facebook: OKLSSchool หรือ Line: @OKLS และ Ticktok ของ OKLS ได้ที่ @OKLS

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here