SELIC ติดอันดับบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน-กลุ่มหลักทรัพย์ “ESG Emerging List 2022”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

SELIC ติดอันดับบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน-กลุ่มหลักทรัพย์ “ESG Emerging List 2022”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2


 บมจ. ซีลิค คอร์พ หรือ SELIC ติดอันดับบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน-กลุ่มหลักทรัพย์ “ESG Emerging List 2022” โดยได้รับคัดเลือกจากเข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปีนี้ ซึ่ง “ซีลิค” ได้รับคัดเลือกให้ติดทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่2 ต่อเนื่องจากปีก่อน  ด้านผู้บริหาร "ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์"ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

 


นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) (SELIC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ ESG Emerging List และเป็นหลักทรัพย์ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งนับเป็นปีที่2 ต่อเนื่องจากปีก่อน โดยการได้รับคัดเลือกนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน คลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ผนวกกับการยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ตลอดจนส่งมอบคุณค่าให้กับชุมชนและสังคมส่วนรวมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สอดคล้องกับแผนของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG เรื่องการปรับปรุงกระบวนการ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวรักษ์โลกเพิ่มขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อตลาดได้มากขึ้น นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ยังคงร่วมมือกับหน่วยงาน และโครงการต่างๆ เพื่อช่วยกันผลักดันด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

สำหรับการประเมินในปี 2565 คัดเลือกมาจาก 851 บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 6 แหล่ง รวมจำนวนกว่า 15,760 จุดข้อมูล  ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาจะคัดเลือกจากหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่น โดยใช้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่ปรากฏในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG และความริเริ่มหรือลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับประเด็นด้าน ESG

ทั้งนี้ ตามที่หน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ได้พัฒนาฐานข้อมูลความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของบริษัทจดทะเบียน โดยริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 เป็นปีแรก และดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่แปด ในปีนี้ ซึ่งกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 เป็นครั้งแรกในปี 2558 และในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG Emerging เป็นครั้งแรกในปี 2563

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here