SELIC ผนึกกำลังพันธมิตรสร้างพลังเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือทำโครงการร่วมพลังสร้างอนาคตเด็กอย่างยั่งยืน - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

SELIC ผนึกกำลังพันธมิตรสร้างพลังเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือทำโครงการร่วมพลังสร้างอนาคตเด็กอย่างยั่งยืน
การผนึกกำลังพันธมิตรจาก 4 องค์กรที่มีความหลากหลายในการดำเนินการ นำโดย บมจ. ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC x WISHULADA x Unicef x บ้านและสวนแฟร์ ร่วมมือจัดทำ “โครงการร่วมพลังสร้างอนาคตเด็กอย่างยั่งยืน” เป้าหมายเผยแพร่-สนับสนุน-ส่งเสริม-ผลักดันสร้างผลลัพธ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พบกันในงานแสดงสินค้า บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2022 วันที่ 5-14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนานางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC เปิดเผยว่า การผนึกกำลังกันครั้งนี้เริ่มต้นจาก SELIC x WISHULADA มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ต่อยอดด้วยการร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และ บริษัท อัมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยบ้านและสวน จับร่วมมือใน “โครงการร่วมพลังสร้างอนาคตเด็กอย่างยั่งยืน” เพื่อที่จะสร้างพลังร่วมกันให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมที่เป็นรูปธรรม และยังเป็นการสร้างการตระหนักรู้และปลูกจิตสานึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการรวมตัวกันของ 4 องค์กรที่มีความหลากหลายในการดำเนินการแต่มีจุดประสงค์และเป้าหมายในความมุ่งมั่นเดียวกันที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งยังช่วยสานพลัง โดยต่างฝ่ายต่างช่วยกันในสิ่งที่ตนเองถนัด และก่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเผยแพร่ความตระหนักรู้มิติสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้เกิดการใช้ซ้ำ ลดของเสียและขยะในรูปแบบขององค์กรหรือหน่วยงาน รวมถึงสนับสนุนอนาคตของเด็กผ่านหน่วยงานระดมทุนของ ยูนิเซฟ พร้อมกันนี้ยังช่วยส่งเสริมแนวคิดการบริหารจัดการขยะและสิ่งของเหลือใช้ให้กับบุคคลทั่วไป รวมไปถึงการผลักดันการมีส่วนร่วมของคนในสังคมต่อการสร้างผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

“วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ เพื่อสร้างความตระหนักด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และแบ่งปันความคิดด้านการร่วมมือกันเพื่อผนึกกำลังให้เกิดผลกระทบที่มีค่า และรวดเร็วกว่าการแยกกันทำ สำหรับรูปแบบของบูธเป็นงานศิลป์ที่ทำจากของเหลือใช้ จาก SELIC x WISHULADA โดยมีคอนเซ็ปต์ของบูธ เป็นลักษณะที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ WISHULADA ที่เปลี่ยนของเหลือใช้เป็นงานศิลปะ โดยผู้สนใจสามารถติดตามได้ในงานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2022 ”นางสาวยุวดีกล่าว

สำหรับชิ้นงานศิลป์ที่จะนำมาร่วมแสดงจะมี installation art หลัก 2 ชิ้นที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการระดมทุนให้กับ ยูนิเซฟ โดยผลิตจากของเล่นที่เหลือใช้ที่ปัจจุบันทางยูนิเซฟ และโครงการนี้รับบริจาคอยู่ โดยมีคอนเซ็ปต์ เปลี่ยนของเล่นที่ไม่ใช้แล้วเป็นโอกาสที่ยั่งยืนให้แก่เด็ก ๆ

สำหรับภายในบูธมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น กิจกรรม workshop และของที่ระลึกที่ได้ร่วมทำขึ้นเองเป็นกรอบรูป และกิจกรรมเขียนคำขวัญส่งกำลังใจให้แก่เด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาส เป็นการ์ดรูปหมี ผู้ร่วมงานสามารถแขวนไว้บนต้นไม้ในบูธที่ได้เตรียมไว้ รวมถึงงานปฏิมากรรม หรือ art piece ที่ทำจากของเล่นเหลือใช้ที่ได้รับผ่านการบริจาค ซึ่งงานจะจัดขึ้นในงานแสดงสินค้า บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2022 วันที่ 5-14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here