เตือน!!! คนในครอบครัว ใส่ใจผู้สูงอายุ ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด 19 - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เตือน!!! คนในครอบครัว ใส่ใจผู้สูงอายุ ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด 19

 


กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่นี้ส่วนใหญ่มาจากบุคคลในครอบครัวที่มีการเดินทางเคลื่อนย้ายออกไปทำงานนอกบ้าน มีผลทำให้เกิดการแพร่กระจายมาสู่คนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุด สามารถติดเชื้อได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากผู้สูงอายุมีภูมิต้านทานโรคค่อนข้างต่ำ ทำให้ติดเชื้อง่ายกว่าวัยอื่น ๆ

                              


    

ปัจจุบันผู้สูงอายุแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดี กลุ่มนี้มักจะออกไปมีปฏิสัมพันธ์นอกบ้าน มีความเสี่ยงในการติดเชื้อค่อนข้างสูง 2. กลุ่มติดบ้าน กลุ่มนี้จะมีความปลอดภัย แต่จะต้องระวังว่าคนในครอบครัวจะนำเชื้อจากภายนอกเข้ามาติดผู้สูงอายุได้ และ 3. กลุ่มติดเตียง กลุ่มนี้มีทั้งที่อยู่บ้านและอยู่ในสถานพยาบาล โดยเน้นให้ความสำคัญกับผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องมีการคัดกรองผู้ที่มาเยี่ยมและต้องล้างมือก่อนสัมผัสตัวผู้สูงอายุทุกครั้ง

สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนะให้ยึดหลัก ดังนี้

1.            อาหาร ต้องสะอาด ปรุงสุกใหม่ เลี่ยงอาหารรสจัด เน้นอาหารที่มีโปรตีนสูง และครบ 5 หมู่ และต้องรักษาสุขภาพช่องปาก 

2.    ออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือเท่าที่ทำได้ตามสภาพร่างกายและสมอง                    ของผู้สูงอายุ

3.        อารมณ์ หากิจกรรมที่ชื่นชอบและมีความสุข ไม่ทำให้เครียด หลีกเลี่ยงสุราและยาเสพติด                       หากมีความเครียดให้ปรึกษาผู้รู้ใจ หรือสายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1323

4.    เอนกายพักผ่อน การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7 - 9 ชั่วโมง / วัน

5.     ออกห่างจากสังคมนอกบ้าน ทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลไม่ควรออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น

ดังนั้นการฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีน เป็นภูมิคุ้มระดับประเทศที่ทำให้ทุกคนปลอดภัย เป็นที่ทราบกันว่า โควิด 19  เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ แพร่เชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำตา น้ำลาย หรือผ่านละอองฝอยขนาดใหญ่ พบได้ทุกเพศทุกวัย บางคนไม่มีอาการ อาการรุนแรงเล็กน้อย         จนถึงอาการรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิต อาการที่พบบ่อยคือไอแห้งๆ ต่อเนื่อง จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น ท้องเสีย ตาแดง  ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอยู่บ้านให้มากที่สุดเพื่อลดการติดเชื้อโควิด19 ส่วนสถานที่ทำงานขอให้เน้นการทำงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและไม่นำเชื้อจากนอกบ้านมาแพร่สู่คนในครอบครัว หากจำเป็นต้องเดินทางออกไปทำงานหรือออกไปทำธุระส่วนตัวนอกบ้านให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-Aอย่างเคร่งครัด สำหรับมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่ D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น  M : Mask wearing สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด19 และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง นอกจากมาตรการต่าง ๆ แล้วการป้องกันที่ได้ผลดีเยี่ยมคือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19  ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ที่สายด่วน สบส.คอลเซ็นเตอร์1426 และเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ https://hss.moph.go.th

                                                                     //////////////////////////////

แหล่งข้อมูล  :  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here