“Canon Volunteer” ร่วมสร้างอนาคตสู่เยาวชนด้อยโอกาส บริจาคสิ่งของจำเป็นแก่มูลนิธิเด็กอ่อนชุมชนคลองเตย - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

“Canon Volunteer” ร่วมสร้างอนาคตสู่เยาวชนด้อยโอกาส บริจาคสิ่งของจำเป็นแก่มูลนิธิเด็กอ่อนชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ 9 มิถุนายน 2566 - บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย นายฮิโรชิ โยโกตะ ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ร่วมด้วยพนักงานจิตอาสาแคนนอน ทำกิจกรรม Canon Volunteer” มอบกล้องดิจิตัลแคนนอนรุ่น EOS M50 พร้อมเลนส์ และพรินเตอร์รุ่น Canon PIXMA G2010 รวมถึงสิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิ นมผงสำหรับเด็ก ผ้าอ้อมสำเร็จรูป กระเป๋าเรียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ฯลฯ ให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของเยาวชนด้อยโอกาสในชุนชนแออัด ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น

 

นายฮิโรชิ โยโกตะ ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า “แคนนอนยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมและชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมแคนนอนจิตอาสา (Canon Volunteer) จึงครอบคลุมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา ชุมชน และสังคม โดยในครั้งนี้เราต้องการการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมของเราในอนาคต และได้เลือกสนับสนุนมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมชุมชนคลองเตย ซึ่งให้การดูแลเยาวชนด้อยโอกาสเป็นจำนวนมาก

 

นอกจากการบริจาคชุดกล้องและพรินเตอร์คุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ พนักงานของบริษัทฯ ยังได้ร่วมซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับน้อง ๆ มาสมทบอีกด้วย เราเชื่อมั่นว่า หากเยาวชนได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย พวกเขาจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราได้อย่างยั่งยืน” นายฮิโรชิ โยโกตะ กล่าว

 

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 เพื่อให้การดูแลเด็กวัยแรกเกิดถึง 5  ปี  ในบริเวณล็อก 12 ของชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพชีวิตต่ำกว่ามาตรฐาน อยู่ในสภาพเสี่ยงอันตราย ถูกทอดทิ้ง ถูกทำร้าย ทั้งจากปัญหาครอบครัวและสังคม มูลนิธิฯ มีเป้าหมายเพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับอาหารที่เพียงพอและการดูแลที่เหมาะสมปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ  ให้เหมาะสมตามช่วงวัยให้ได้มากที่สุด การจัดกิจกรรมนี้ นับเป็นหนึ่งในการดำเนินงาน เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง (Working Together in Harmony for the Common Good) ตามหลักปรัชญาเคียวเซ ที่แคนนอนยึดถือเสมอมา

 

ติดตามข่าวสารผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเพื่อสังคมของแคนนอน ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์

https://th.canon/th/business/press/landing


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad