: VerifyVASP ได้รับเลือกเป็นตัวแทนผู้ตรวจสอบยืนยันหน่วยงาน ด้วยรหัสยืนยันหน่วยงาน หรือ LEI – Legal Entity Identifier จาก GLEIF เพื่อเสริมความโปร่งใสในตลาดซื้อขายคริปโทฯ และสินทรัพย์ดิจิทัล - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566

: VerifyVASP ได้รับเลือกเป็นตัวแทนผู้ตรวจสอบยืนยันหน่วยงาน ด้วยรหัสยืนยันหน่วยงาน หรือ LEI – Legal Entity Identifier จาก GLEIF เพื่อเสริมความโปร่งใสในตลาดซื้อขายคริปโทฯ และสินทรัพย์ดิจิทัล

 


การมีส่วนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไร้ศูนย์กลางของ VerifyVASP ในบทบาทตัวแทนผู้ตรวจสอบยืนยันหน่วยงาน จะทำให้ผู้ให้บริการทางสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถดำเนินการตามเกณฑ์ Travel Rule โดยมี FATF เป็นผู้กำกับดูแล

 

25 พฤษภาคม 2566 กรุงเบเซิล สวิสเซอร์แลนด์ หน่วยงาน The Global Entity Identifier Foundation (GLEIF) ได้ประกาศวันนี้ว่า VerifyVASP ผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อการกำกับดูแลแก่ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลจากสิงคโปร์ ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนผู้ตรวจสอบยืนยันหน่วยงานของ GLEIF

 

VerifyVASP เป็นตัวแทนผู้ตรวจสอบยืนยันหน่วยงานรายแรกและรายเดียวที่จะเป็นผู้ให้บริการแก่อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยบทบาทดังกล่าวทำให้ VerifyVASP จะช่วยให้ผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถตรวจสอบหน่วยงานผู้ทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย VerifyVASP จะสามารถนำเอาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไร้ศูนย์กลางมาใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อยืนยันหน่วยงานตามกฎหมาย เพื่อให้ธุรกรรมที่ทำเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ข้อกำหนดการเดินทางของข้อมูล (Travel Rule) ที่ออกโดย Financial Action Task Force หรือ FATF ซึ่งเป็นหน่วยงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงินนานาชาติที่ก่อตั้งจากความร่วมมือระหว่างรัฐระดับนานาชาติ อันเป็นการยกระดับความโปร่งใสของผู้ให้บริการด้านคริปโทฯ และสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการระดับนานาชาติ

 

ข้อกำหนดการเดินทางของข้อมูล หรือ Travel Rule โดย FATF ซึ่งเป็นข้อควรปฏิบัติข้อที่ 16 ที่ FATF ถือเป็นข้อควรปฏิบัติที่ควรทำอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน และป้องกันไม่ให้ผู้ก่อการร้ายสามารถนำเงินไปใช้เพื่อก่อการร้าย  ข้อกำหนดการเดินทางของข้อมูลจะทำให้ผู้ให้บริการด้านคริปโทฯ และสินทรัพย์ดิจิทัลจำเป็นจะต้องขอข้อมูลจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลของผู้เริ่มธุรกรรมจนกระทั่งถึงผู้รับประโยชน์ปลายทาง (การเดินทางของข้อมูลนี้เองเป็นที่มาของชื่อกฎ Travel Rule) เพื่อสามารถแยกแยะและรายงานธุรกรรมต้องสงสัย

 

ข้อกำหนดการเดินทางของข้อมูล มีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบุความเป็นเจ้าของทั้งผู้โอนและผู้รับโอน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงจำเป็นที่จะกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการรับส่งสินทรัพย์ให้ส่งข้อมูลที่ถูกต้องและมีที่มาที่น่าเชื่อถือจากผู้โอนและผู้รับโอน ภายหลังจากที่ FATF ได้ประกาศข้อควรปฏิบัติดังกล่าว ภาคเอกชนจากหลายประเทศในโลกได้เริ่มนำเอาข้อกำหนดการเดินทางของข้อมูล ไปใช้เพื่อสร้างกรอบการกำกับดูแลเพื่อป้องกันธุรกรรมอันเข้าข่ายการฟอกเงินและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเมื่อจำเป็นต้องทำธุรกรรมการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล

 

นอกจากนี้ เมื่อ VerifyVASP ได้กลายเป็นตัวแทนการตรวจสอบยืนยันหน่วยงาน จะทำให้ผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและภูมิภาคอื่น ๆ สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การกำกับดูแลได้เร็วกว่าเส้นตายที่ FATF กำหนดไว้  ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้สหภาพยุโรปได้ริเริ่มกำกับตลาดคริปโทฯ (MiCA – Market in Crypto Assets) โดยทำให้สินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ถูกกำกับดูแลภายใต้กรอบการกำกับดูแลเดียวกัน และขยายการตีความกฎการโอนเงินให้ครอบคลุมการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล และกำหนดให้ผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลจำเป็นจะต้องใช้การตรวจสอบยืนยันหน่วยงาน เมื่อทำธุรกรรมทุกรายการตั้งแต่มกราคม 2568 เป็นต้นไป และยังได้แนะนำให้ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลควรยืนยันหน่วยงานตามกฎหมาย เช่นกัน

 

ในฐานะตัวแทนการตรวจสอบยืนยันหน่วยงาน ด้วยรหัสยืนยันหน่วยงาน หรือ LEI เราสามารถใช้ข้อมูล LEI เพื่อทำให้การตรวจสอบหน่วยงานตามกฎหมายจากรหัสยืนยันหน่วยงาน ของผู้ทำธุรกรรมให้กับผู้ให้บริการได้ทั้งฝั่งผู้โอนและผู้รับโอนมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้เร็วขึ้น” Shihyun Chia ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร VerifyVASP กล่าว

 

การตรวจสอบความถูกต้องของผู้ทำธุรกรรมอีกฝ่ายเป็นปัญหาที่ผู้ให้บริการพบโดยตลอด จากข้อมูลที่จำเป็นที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรมที่กำหนดข้อกำหนดการเดินทางของข้อมูลของ FATF

 

LEI จะช่วยให้ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับทั่วโลก ทำให้ผู้กำกับดูแลและผู้ถูกกำกับดูแลสามารถประเมินความเสี่ยงจากตลาดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน

 

อุตสาหกรรมคริปโทฯเติบโตและชี้นำตลาดโลกแบบไร้พรมแดนอย่างรวดเร็ว ทำให้เราคาดหวังให้ VerifyVASP ในบทบาทตัวแทนการตรวจสอบยืนยันหน่วยงาน จะสามารถใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่มี ทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถสร้างความน่าเชื่อถือจากความโปร่งใสของธุรกรรมในตลาดโลก” Sirgoo Lee ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Dunamu ผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อ Upbit

 

Stephan Wolf ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GLEIF ได้ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันเราไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลรายใดมีใบอนุญาตที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลายราย ทำให้หน่วยงานรัฐและผู้มีส่วนร่วมในระบบการเงินโลกเกิดความไม่แน่นอนขึ้น

 

หากผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลทุกรายได้รับการตรวจสอบยืนยันหน่วยงาน ด้วยรหัสยืนยันหน่วยงาน หรือ LEI และสามารถแลกใช้รหัสดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลเราจะสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้วยเทคโนโลยี และจากข่าวการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของสหภาพยุโรปไม่นานนี้จะทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายที่เราต้องการด้วยการใช้บทบาทการเป็นตัวแทนการตรวจสอบยืนยันหน่วยงาน VerifyVASP จะมีส่วนช่วยให้มีผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับการยืนยันหน่วยงานตามกฎหมายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

 

กรอบการทำงานของตัวแทนการตรวจสอบยืนยันหน่วยงานของ GLEIF จะทำให้สถาบันการเงินและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันอัตลักษณ์ตามกฎหมายสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลให้กับหน่วยงานผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นผู้ออก LEI ซึ่งตัวแทนยืนยันหน่วยงานตามกฎหมายสามารถดำเนินการตามขั้นตอนปกติที่ใช้เพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของลูกค้าเท่านั้น

 

สามารถดาวน์โหลดรูปประกอบที่มีความละเอียดสูงได้ที่

https://www.gleif.org/en/newsroom/gleif-graphics-images

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad