ทาทา สตีล (ประเทศไทย)TATA STELL (Thailand)เหล็ก ไทยไปไกลทั่วัโลก - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565

ทาทา สตีล (ประเทศไทย)TATA STELL (Thailand)เหล็ก ไทยไปไกลทั่วัโลก

 


ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังเช่นในกลุ่มตลาดแถบอเมริกาเหนือ ซึ่งมี

แนวโน้มความต้องการใช้สินค้าเหล็กเส้นคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และการผลิตในภาคพื้นทวีปที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มากขึ้น จึงเป็นโอกาสดีในการขยายตลาดของบริษัท


ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จึงได้พัฒนาสินค้าเหล็กเส้นและเหล็กลวดให้มีคุณภาพสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเหล็กเส้นและเหล็กลวด


อุตสาหกรรมของทวีปอเมริกา เพื่อส่งออกไปสู่ประเทศแคนาดาได้ส าเร็จ เป็นการตอบสนองความต้องการสินค้าคุณภาพสูงในแถบอเมริกาเหนือ ทั้งในประเทศแคนาดาและ สหรัฐอเมริกา มีการปรับปรุงบริการและรูปแบบการแพคสินค้าส าหรับขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบการขนส่งเหล็กเส้นความยาวพิเศษเพื่อไปยังท่าเรือ โดยเราได้เริ่มส่งสินค้าดังกล่าวตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษายน 

2564 ทั้งสินค้าในกลุ่มเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กลวดอุตสาหกรรม ซึ่งได้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยลูกค้าได้มี


การสั่งสินค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทย ที่สินค้าเหล็กของไทยเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล รวมถึงบริษัทยังได้น าความรู้จากการพัฒนาสินค้าดังกล่าวมาใช้ในการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าในประเทศอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here