DGA ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดัน CIO หน่วยงานระดับกรมชูธรรมาภิบาลข้อมูล ยกระดับสวัสดิการรัฐ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

DGA ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดัน CIO หน่วยงานระดับกรมชูธรรมาภิบาลข้อมูล ยกระดับสวัสดิการรัฐ

 


สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงฯ เริ่มก้าวแรกสร้างความเข้าใจและผลักดัน CIO ของหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด พร้อมตั้งเป้าให้เกิดแผนการปฎิบัติด้านธรรมาภิบาลข้อมูล นำไปสู่การยกระดับสวัสดิการรัฐ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบนโยบายให้เร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เมื่อวันที่  22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ภายในงาน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้บรรยายเรื่อง “การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย” โดยแสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของ DGA ในการปรับบทบาทจากเดิมที่เป็นผู้ให้บริการเชิงโครงสร้างพื้นฐานหรือระบบไอที เป็นการมุ่งเน้นขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลผ่านการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับหน่วยงานรัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือกับภาคเอกชนในลักษณะพันธมิตรร่วมดำเนินงานไปพร้อมกัน ไม่ใช่ในฐานะเพียงผู้รับจ้างทำงานในรูปแบบทั่วไป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและปฎิรูปการบริหารงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

สำหรับการดำเนินการของ DGA ในปัจจุบันมุ่งเน้น ด้าน ได้แก่ ด้านสิทธิสวัสดิการ ด้านสาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร และด้านการศึกษา โดยการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลจะเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับหน่วยงานในการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เนื่องจากจะนำพาไปสู่การพัฒนาคุณภาพข้อมูล การบูรณาการข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการดำเนินนโยบายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการและบริหารงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO) DGA ได้บรรยายสร้างความเข้าใจเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูล แนวทางการปฎิบัติ และประโยชน์ในเชิงรูปธรรมจากการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และต่อจากนั้นในช่วงบ่าย คณะทำงานฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ DGA ได้ร่วมกับ สำนักงานปลัด กระทรวงพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ (workshop) ให้กับทีมงาน CIO ของหน่วยงานระดับกรม ของกระทรวงฯ เพื่อให้เกิดแผนการทำงานพร้อมขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here