ซีพีเอฟ คว้ารางวัล CAC Change Agent Awards 2021 ย้ำจุดยืนสร้างแนวร่วมธุรกิจโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ซีพีเอฟ คว้ารางวัล CAC Change Agent Awards 2021 ย้ำจุดยืนสร้างแนวร่วมธุรกิจโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 


นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption :CAC) เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และในปีนี้ ซีพีเอฟ ยังคว้ารางวัล Change Agent Award 2021 ในฐานะที่เป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส และชักชวนคู่ค้าธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการ SME เป็นแนวร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นเครือข่ายการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตลอดทั้ง supply chain โดยมี นางสาววิภาวรรณ ประมูลความดี รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักตรวจสอบภายในและสำนักบริหารความเสี่ยงองค์กร ซีพีเอฟ  เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจาก นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ  สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในงานสัมมนาประจำปีของ CAC ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ Collective Action Against Corruption รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชันที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์นายชัยวัฒน์  กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรที่ผ่านการรับรอง CAC และได้รับรางวัล CAC Change Agent Awards สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแนวร่วมในการทำธุรกิจที่สะอาดโปร่งใส ปลอดคอร์รัปชันทุกรูปแบบ แม้ในปีนี้ภาคธุรกิจไทยต้องเผชิญกับความทัาทายจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 นับเป็นก้าวที่สำคัญในการรวมพลังอย่างเข้มแข็งแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบของภาคธุรกิจไทยรางวัล Change Agent Award เป็นการประกาศเกียรติคุณบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC และมีการชักชวนคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้ามาร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC มากกว่า 10 บริษัทใน 1 ปี  ซึ่งในปีนี้ ซีพีเอฟ ได้สนับสนุนโอกาสให้คู่ค้าธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก หรือ SME มีความรู้ความเข้าใจ นำไปสู่การกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตได้อย่างเหมาะสมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน  ซึ่งในปีนี้คู่ค้า SME ของซีพีเอฟ 20 บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ CAC  อนึ่ง ซีพีเอฟ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC ครั้งแรกในปี 2560 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี บริษัทที่ผ่านการรับรองไปแล้วจะต้องดำเนินกระบวนการประเมินตนเองและยื่นขอรับรองใหม่ทุก 3 ปี./ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here