สถาบันพลังงานฯ เปิดตัวโครงการ “Energy Points เฟส 3” ส่งเสริม SME อนุรักษ์พลังงาน สร้างขีดความสามารถการแข่งขัน - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สถาบันพลังงานฯ เปิดตัวโครงการ “Energy Points เฟส 3” ส่งเสริม SME อนุรักษ์พลังงาน สร้างขีดความสามารถการแข่งขัน

 


สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3) หรือ “โครงการ Energy Points เฟส 3” สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) เริ่มดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบง่ายๆ ด้วยกลไกการสะสม Energy Points  ช่วยลดต้นทุน และก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพ

 

นายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ แม้ว่าสถิติการใช้พลังงานของประเทศในปีที่ผ่านมาจะมีแนวโน้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายผันผวนในทิศทางที่ลดลง ซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่หลังจากปีนี้ ทุกภาคส่วนกำลังฟื้นฟูกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ หากเรายังมีพฤติกรรมการใช้พลังงานแบบเดิม การใช้พลังงานก็จะกลับมามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องนำเข้าพลังงานมากขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง ทุกภาคส่วนจึงควรเร่งปรับตัว ซึ่งแนวทางที่ทุกคนมีส่วนช่วยได้คือ “การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ไม่ว่าจะเป็นการปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานให้ประหยัดมากขึ้น หรือการปรับปรุงใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรม ที่ถือเป็นภาคส่วนที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูง มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่คือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานน้อย เนื่องจากประสบปัญหาการขาดเงินทุนบุคลากร และความรู้ความเข้าใจที่จะดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน SMEs จึงสนับสนุนให้มีโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME หรือโครงการ Energy Points ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง รวมถึงพิจารณานำแนวทางส่งเสริมต่างๆ ของโครงการ Energy Points ไปปรับใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป

 

นายอำนาจ ยะโสธร ประธานคณะทำงานโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3) กล่าวเสริมว่า โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3) หรือ “โครงการ Energy Points เฟส 3” เกิดขึ้นจากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมได้ทำการสำรวจสภาพปัญหาต่างๆ และความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอยู่หลายประการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีสภาพความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานน้อยกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่

 

ด้วยเหตุนี้ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงสนับสนุนให้สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและ      ลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME หรือโครงการ Energy Points ซึ่งได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็น Energy Points เฟสที่ 3 แล้ว โดยที่ผ่านมา โครงการ Energy Points ในเฟสที่ 1 และ 2 ดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ รวมมากกว่า 1,300 แห่ง และดำเนินการอนุรักษ์พลังงานจนสามารถประหยัดต้นทุนด้านพลังงานให้กับ SMEs ได้รวมกว่า 257 ล้านบาท รวมถึง มีผู้ประกอบการจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการล่วงหน้ามาที่สถาบันพลังงานฯ จนเป็นที่มาของการดำเนินโครงการ Energy Points เฟสที่ 3 นี้ ซึ่งแสดงถึงสภาพปัญหาด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังคงต้องการการส่งเสริมด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการลดต้นทุนด้านพลังงานอย่างจริงจัง

 

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ยังคงมุ่งมั่นดำเนินโครงการ Energy Points อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เริ่มดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบง่ายๆ ด้วยกลไกการสะสม Energy Points โดยจะได้รับ Energy Point เมื่อดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่โครงการกำหนด คือ 1. การประกาศนโยบายด้านพลังงาน 2. การแต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Man) 3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นภายในองค์กร 4. ทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติ โดยเมื่อได้รับ Energy Point แล้ว สามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงาน ต่างๆ อาทิเช่น การอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และเงินทุนสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดถึง 3 แสนบาทต่อนิติบุคคล โดยได้รับความร่วมมือจาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ ร่วมกันประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here