ALPHAX เฮ! ผถห.อนุมัติเพิ่มทุนขายพีพี แลกหุ้น"MHTH"76% ขึ้นแท่นหุ้นใหญ่ "มะหะทุน เช่าสินเชื่อ"สปป.ลาว รับรู้รายได้-กำไรทันที ลุยต่อยอดระบบเทคโนโลยี เพิ่มโปรดักส์ ยกระดับสู่ "Fintech" - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

ALPHAX เฮ! ผถห.อนุมัติเพิ่มทุนขายพีพี แลกหุ้น"MHTH"76% ขึ้นแท่นหุ้นใหญ่ "มะหะทุน เช่าสินเชื่อ"สปป.ลาว รับรู้รายได้-กำไรทันที ลุยต่อยอดระบบเทคโนโลยี เพิ่มโปรดักส์ ยกระดับสู่ "Fintech"

 


ผู้ถือหุ้น ALPHAX พร้อมใจยกมือโหวตเพิ่มทุน 108.90 ล้านหุ้น จัดสรรแบบพีพีให้กับ"บริษัท บี ริช   โฮลดิ้ง" ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด (MHTH) เพื่อแลกถือหุ้น 76.78 % ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ "มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน" ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในสปป.ลาว ฟากซีอีโอ"ธีร ชุติวราภรณ์" คาดทำธุรกรรมแล้วเสร็จเดือนเมษายนนี้ พร้อมรับรู้รายได้ และกำไรของ MHTH เข้ามาทันที เดินหน้าพัฒนาต่อยอดด้วยระบบเทคโนโลยี เพิ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ยกระดับสู่ Fintech ช่วยผลักดันผลงานปีนี้โตทะยานกว่า 200%

 

นายธีร ชุติวราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALPHAX เปิดเผยว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มหทุน โฮลดิ้ง จำกัด (“MHTH”) จากบริษัท บีริช โฮลดิ้ง จำกัดจำนวนรวม 7,677,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาซื้อขายประมาณหุ้นละ 26.240964 บาท มูลค่ารายการรวม 201,465,000 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 76.78% ของทุนจดทะเบียนของ MHTH โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว MHTH จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ MHTH โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด จำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท

 

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 27,225,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 452,418,389.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 479,643,389.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท บีริช โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ MHTH โดยวิธีการแลกหุ้น (Share Swap)

รวมถึง หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ขายเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันหากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) และบริษัทคาดว่าวันแลกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2565

"การเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นการแตกไลน์ก้าวเข้าสู่ธุรกิจไฟแนนซ์ ซึ่งภายหลังจากการเข้าไปลงทุนในบริษัท MHTH จะทำให้ ALPHAX กลายบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และยังมีฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ซึ่งมีความสามารถในการทำกำไรสุทธิในระดับสูง โดยภายหลังจากการแลกหุ้นเรียบร้อยแล้ว ALPHAX จะรับรู้รายได้และกำไรเข้ามาทันที ซึ่งแต่ละปีจะมีกำไรจากการดำเนินงานไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท และมีเป้าหมายจะพัฒนายกระดับสู่ธุรกิจ Fintech โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เน้นสินเชื่อเชิงพาณิชย์ รุกขยายไปสู่ธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ รวมถึงจะเร่งพัฒนาในการนำระบบ เทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการมากขึ้น"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวอีกว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 200% โดยจะมีรายได้มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันเตรียมจะเปิดตัวโครงการที่เน้นไปทางแนวราบ และโครงการอาคารสำนักงานเพื่อเช่า คาดว่าในปีนี้จะมีการเปิดตัวโครงการทั้งหมด 4-5 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยยังคงมองหาที่ดินที่สามารถพัฒนา Product ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้ เช่น บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดในพื้นที่นอกเมือง

 

สำหรับธุรกิจกัญชง-กัญชา หลังจากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนที่เกิดจากการแปลงสภาพวอร์แรนท์เข้ามาประมาณ 600 ล้านบาท ทำให้มีศักยภาพเพียงพอสำหรับการเดินหน้าขยายธุรกิจในส่วนของธุรกิจกัญชงกัญชา บริษัทฯเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตอีก 100 เท่า โดยได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรแล้ว ซึ่งมีศักยภาพในการป้อนวัตถุดิบ 30,000 กิโลกรัม (30 ตัน) ต่อเดือน และมีกำหนดเดินเครื่องผลิตในช่วงไตรมาส 3/2565 ทำให้คาดว่าในปีนี้ จะมีรายได้จากธุรกิจกัญชงกัญชาประมาณ 450 ล้านบาท ผลักดันผลการดำเนินงานในปีนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here