ปส. เร่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี MOU รร.มอ.วิทยานุสรณ์ - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565

ปส. เร่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี MOU รร.มอ.วิทยานุสรณ์

 


ในวันนี้ (29 มีนาคม 2565) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านโครงงานวิจัยและพัฒนาและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านนิวเคลียร์และรังสีร่วมกับโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดหาดใหญ่

ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงงานวิจัยของนักเรียน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านนิวเคลียร์และรังสี

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติลงนามความเข้าใจความร่วมมือด้านโครงงานวิจัยและพัฒนาและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านนิวเคลียร์และรังสี ร่วมกับ นายสุชาติ สุขะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส.และผ่านระบบออนไลน์ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยโครงงานวิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสีในทุกมิติ โดยจะร่วมสนับสนุนด้านบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ

ข้อมูลวิชาการ ในการดำเนินการโครงงานวิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์และรังสีของนักเรียนให้โรงเรียนทำหน้าที่เป็นโรงเรียนแม่ข่ายในการส่งเสริมการดำเนินงานโครงงานวิจัยและสนับสนุนด้านองค์ความรู้เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และรังสีในระดับประเทศและนานาชาติรวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่โรงเรียนอื่น ๆ ในภูมิภาคด้วย

นายเพิ่มสุข กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ปส.ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรู้และมีการบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

สนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี แต่อย่างไรก็ตามการสร้างกำลังคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสี

จำเป็นต้องเริ่มต้นตั้งแต่เยาวชนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างถูกทางและเหมาะสมซึ่งตรงกับจุดมุ่งหมายในการก่อตั้งโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ตามความสนใจและความถนัดจนมีศักยภาพที่จะสร้างสรรค์งานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดไปในระดับชาติและนานาชาติต่อไป


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 4304

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here