CPF รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2021 เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนด้วยความโปร่งใส - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564

CPF รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2021 เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนด้วยความโปร่งใส

 


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับรางวัลเกียรติคุณจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนปี 2564   Sustainability Disclosure Award 2021 จากสถาบันไทยพัฒน์ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากลด้วยความโปร่งใสรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว  

     

วันนี้   (17 ธันวาคม 2564) สถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ   Sustainability Disclosure  ประจำปี  2564  ซึ่งปีนี้  ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลเกียรติคุณจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน  Sustainability Disclosure Award 2021  
   
นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ กล่าวว่า รางวัลเกียรติคุณดังกล่าว สะท้อนความก้าวหน้าในการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของซีพีเอฟแก่ผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และได้รับการทวนสอบจากหน่วยงานภายนอก บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกคน โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง      
   
สำหรับรางวัลเกียรติคุณเป็นระดับสูงสุดของรางวัล SDA ในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างโดดเด่น 3 ด้าน ประกอบด้วยความสมบูรณ์ของรายงาน (Completeness) ความเชื่อถือได้ของรายงาน (Credibility) และการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication)

“ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการตั้งเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืนใหม่ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนการเดินหน้าสู่ทศวรรษแห่งการลงมือทำตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ  เพื่อความยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการสร้างความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ” นายวุฒิชัย กล่าว  
       

ด้านนายวรณัฐ  เพียรธรรม  ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์   กล่าวว่า  รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน สะท้อนให้เห็นว่า ซีพีเอฟ มีการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนโดดเด่นตามเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่การผลิต ตลอดจนผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง นับเป็นการแบ่งปันสังคมช่วยยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 
การมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน  ในปี 2564  แบ่งออกเป็น  3 ประเภทรางวัล  ได้แก่  รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ  40 แห่ง  ประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) มีองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ  45 แห่ง  และกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) มีองค์กรที่ได้รับกิตติกรรมประกาศ 20 แห่ง ./

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here