WGE สุดเจ๋ง! คว้างาน“ชาโตว์ อินทาวน์ แอท เสนาสเตชั่น” มูลค่า 292.50 ลบ. ดัน Backlog ทะลักแตะ 3,061 ลบ. ส่งซิกผลงาน Q1/65 โตโดดเด่น - Today Updatenews

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

WGE สุดเจ๋ง! คว้างาน“ชาโตว์ อินทาวน์ แอท เสนาสเตชั่น” มูลค่า 292.50 ลบ. ดัน Backlog ทะลักแตะ 3,061 ลบ. ส่งซิกผลงาน Q1/65 โตโดดเด่น

 


WGE มือขึ้น!  คว้างานก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 2 อาคารของ “โครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ แอท เสนาสเตชั่น” มูลค่า 292.50 ล้านบาท จากบริษัท พระยาพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ฟาก "เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม"บิ๊กบอส ระบุกอด Backlog แน่นกว่า 3,061.80 ล้านบาท พร้อมลุยประมูลงานใหม่เต็มพิกัด ประเมินผลงานไตรมาส 1/2565 โตโดดเด่น 

 

นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ แอท เสนาสเตชั่น ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 292,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  มีผู้ว่าจ้างเป็น บริษัท พระยาพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยลักษณะงานประเภทก่อสร้างอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 2 อาคาร ประกอบด้วย  งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน และมีระยะเวลาการก่อสร้าง 12 เดือน 

 

"ในช่วงไตรมาส1/2565 บริษัทฯเดินหน้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้งานเพิ่มอีก 1 โครงการ ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้(Backlog) ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับ 3,061.80 ล้านบาท สนับสนุนผลงานในช่วงต้นปีน่าจะออกมาโดดเด่นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน ขณะเดียวกันบริษัทฯได้เตรียมความพร้อมในการยื่นประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชนมูลค่าไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท เพื่อเป้าหมายยอดงานในมือรอรับรู้รายได้ (backlog) เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,000 ล้านบาท 

 

ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า ภาพรวมแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นงานภาครัฐ เช่น งานประเภทโครงสร้างพื้นฐาน หรือ อินฟราสตรัคเจอร์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเปิดให้ประมูลมากขึ้น ขณะที่งานภาคเอกชน ในส่วนของบริษัทฯยังมีลูกค้าขนาดใหญ่ในมือที่ต้องการจะขยายงานเพิ่มเติม ทำให้เชื่อว่าหลังสถานการณ์โควิด-19 มีทิศทางที่ดีขึ้นทางภาคอุตสาหกรรม อสังหาริมริทรัพย์ จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน น่าจะทำให้บริษัทฯ มีงานใหม่ทยอยเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

 

อนึ่ง ในปี 2564 บริษัทฯมีกำไรสุทธิอยู่ที่  14.03 ล้านบาท และมีรายได้จากการก่อสร้างและบริการ จำนวน 1,185.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 327.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 38.21% โดยการปรับตัวสูงขึ้นของรายได้ดังกล่าวเป็นผลมาจากงานในมือค้างรับที่สะสมต่อเนื่องและโครงการใหม่ที่บริษัทฯประมูลได้ในปี 2564 โดยกลุ่มลูกค้างานภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วน51.59% ของรายได้จากการก่อสร้างและบริการ ขณะที่รายได้จากงานก่อสร้างกลุ่มภาคเอกชนคิดเป็นสัดส่วน 48.41% ของรายได้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here